Jool Giesberts - Vertrouwenspersoon voor stichting Michaelson

Jool Giesberts - Vertrouwenspersoon voor stichting Michaelson

In een ideale samenleving zijn er geen problemen, heeft iedereen respect voor elkaar en gunt een ieder de ander zijn geluk. Helaas is het in het echt niet zo. Overal waar mensen samenkomen en samenzijn komen ongerechtigheden voor. Of je elkaar nu ziet op school, op het werk, bij het sporten of gewoon op straat, overal kan je in aanraking komen met ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.
Gelukkig is het vaak goed op te lossen door met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt ook de hulp van iemand inroepen om zo’n gesprek te leiden of om je bij te staan. Soms kan het te lastig zijn om meteen het gesprek aan te gaan en zoek je iemand om je verhaal aan kwijt te kunnen.

Ook bij Michaelson kan het gebeuren dat je in aanraking komt met pesten, agressie, discriminatie of seksueel geweld. Daarom heeft Michaelson Jool Giesberts gevraagd om als vertrouwenspersoon beschikbaar te zijn. Het is helaas niet mogelijk om alle ongewenste situaties te voorkomen, maar indien je hier behoefte aan hebt kun je contact zoeken met Jool. Bij haar kun je jouw verhaal kwijt en ook kun je haar om advies vragen.

Wat doet Jool voor melders van een situatie:


Bij een vertrouwenspersoon staat integriteit bovenaan. Het is heel belangrijk dat je de ruimte krijgt om je verhaal te doen en dat het geen nadelige gevolgen voor je heeft als jij je verhaal doet. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht: alles wat je aan een vertrouwenspersoon vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Jool Giesberts is bereikbaar via
T: 06 1851 1355
E: vertrouwenspersoon@michaelson.nl