Werken bij Michaelson

Vacatures bestuursleden/coördinatoren

Het bestuur van stichting Michaelson bestaat uit de volgende functies: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Activiteiten en bestuurslid Communicatie. Op dit moment zoeken wij enthousiaste mensen voor de volgende functies:

Overige vacatures

Michaelson is continu op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de doelstellingen van de stichting omhelzen en graag wat willen bijdragen.
Als u zich daarin herkent, stuur dan een e-mailtje aan onze vrijwilligerscoördinator (vrijwilligerscoordinator@michaelson.nl) om uw mogelijkheden te bespreken.
Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn:

Informatie betreffende werken voor Michaelson

Michaelson is een echte vrijwilligersorganisatie die alleen in uitzonderlijke situaties gebruik zal maken van betaalde krachten. Zonder de inzet, inbreng en betrokkenheid van vrijwilligers kunnen de activiteiten en werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Alleen met voldoende vrijwilligers kan er op een goede manier aan de doelstelling van Michaelson worden gewerkt.
Wáár vrijwilligers worden ingezet is mede afhankelijk van hun motivatie, interesse, deskundigheid en vaardigheden.
Voor wie overweegt zich voor Michaelson in te gaan zetten is het goed kennis te nemen van de volgende documenten:

Vertrouwenspersoon

Om haar integriteitsbeleid kracht bij te zetten heeft stichting Michaelson een vertrouwenspersoon aangesteld. Zie ook: Jool Giesberts. Dit stelt mensen in staat om onder strikte vertrouwelijkheid een gesprek te voeren over gedragingen van anderen bij de stichting. Gedragingen die ze op andere wijze niet goed aan de orde kunnen of durven stellen.
De vertrouwenspersoon is er zowel voor vrijwilligers als clienten van stichting Michaelson en mensen uit hun directe omgeving.

Lidmaatschap vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)

Stichting Michaelson is lid van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.
Voor informatie over deze vereniging zie: NOV.

NOV - vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwillligerswerk