Contact

Stichting Michaelson
p/a Voorterweg 207
5611TR Eindhoven

Telefoon: 06 5202 6417
E-mail: info@michaelson.nl
Inloophuiskamer:
de inloophuiskamer is vanaf 1 januari 2016 gesloten.
KvK: 56091125     IBAN: NL48TRIO 0197663931     BTW: 851971465B01


Stichting Michaelson stopt haar activiteiten

Stichting Michaelson wordt begin 2016 opgeheven.
De inloophuiskamer is per 1 januari 2016 gesloten.
De al lopende begeleiding wordt in goed overleg afgerond en project Let it be wordt elders voortgezet.

Bekijk hier de uitgebreidere mededeling over de opheffing.


Over stichting Michaelson

Aanleiding

Stichting Michaelson is op 22 september 2012 opgericht door Paul Rötschke. Paul is de vader van Michael, die er op 16 mei 2012 voor koos een einde aan zijn leven te maken. 22 September is een symbolische dag, want het is de geboortedag van Michael.

Tijdens zijn leven heeft Michael er al met Paul over gepraat, dat er een plek zou moeten zijn waar jongeren terecht kunnen als zij het even niet meer zien zitten. Een veilige plek waar iedereen hulp kan krijgen en waar die hulp niet belemmerd wordt door regelgeving, protocollen of een gebrek aan financiële middelen.

Helaas was deze plek er niet toen Michael hem zo hard nodig had, maar in zijn naam probeert Paul er nu voor te zorgen, dat er voor andere jongeren wel een veilige plek en een luisterend oor is.


Visie & missie

Visie

Stichting Michaelson wil tieners en jongvolwassenen een veilige plek bieden, waar zij terecht kunnen als zij het door welke omstandigheden dan ook even niet meer zien zitten. Michaelson vindt het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, deze hulp kan ontvangen en dat deze hulp niet wordt belemmerd door regelgeving of een tekort aan financiële middelen.

Missie

Stichting Michaelson heeft als droom een mooie wereld te creëren met elkaar en voor elkaar. Zij wil kennis en wijsheid delen om samen oneindig te kunnen groeien. Net als een stroom water die ergens naartoe leidt en die zijn eigen weg vindt. Alles in het belang van het welzijn en het goede in het leven. Michaelson hoopt een zaadje te planten bij anderen, zodat het concept van Michaelson ook op andere plekken kan worden gerealiseerd.


ANBI-status

Stichting Michaelson wordt door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen donaties aan Michaelson worden afgetrokken van inkomsten- of vennootschapsbelasting.
We hebben geen winstoogmerk. Ons doel en activiteiten dienen een maatschappelijk belang.

U kunt onze ANBI-status controleren bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de ANBI-status van stichting Michaelson kunt u vinden op deze website.


Michaelson in de pers


Het bestuur


Rik van der Velden
Interim-voorzitter


Rik van der Velden
Secretaris
Cees Cuypers
Penningmeester


vacant
bestuurslid Activiteiten
vacant
Vrijwilligerscoördinator
vacant
bestuurslid Communicatie


De vertrouwenspersoon

Om haar integriteitsbeleid kracht bij te zetten heeft stichting Michaelson een vertrouwenspersoon aangesteld. Zie ook Jool Giesberts. Dit stelt mensen in staat om onder strikte vertrouwelijkheid een gesprek te voeren over gedragingen van anderen bij de stichting. Gedragingen die ze op andere wijze niet goed aan de orde kunnen of durven stellen.
De vertrouwenspersoon is er zowel voor vrijwilligers als clienten van stichting Michaelson en mensen uit hun directe omgeving.


Helpen

Stichting Michaelson is volledig afhankelijk van inzet van vrijwilligers. Kijk hier op welke manier u iets kunt bijdragen aan het werk van Michaelson:


Vrijwilligers en deskundigen

Vrijwilligers

Stichting Michaelson kan alle hulp goed gebruiken. Wilt u iets bijdragen aan onze stichting?
Stuur dan een e-mailtje aan onze vrijwilligerscoördinator (vrijwilligerscoordinator@michaelson.nl) om de mogelijkheden te bespreken.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn:

Deskundigen

De vrijwillige hulp van begeleiders, zoals ervaringsdeskundigen, is een uiterst waardevolle bijdrage aan het werk van Michaelson.

Voelt u zich betrokken bij het werk van Michaelson en wilt u tieners en jongvolwassen helpen om de draad van hun leven weer op te pakken?
Meld u zich dan aan als vrijwilliger middels een e-mailtje aan onze vrijwilligerscoördinator: vrijwilligerscoordinator@michaelson.nl.

Van begeleiders verwachten we affiniteit met jeugdproblematiek en een HBO- of WO-opleiding en -werkhouding. Van ervaringsdeskundigen verwachten we een passende opleiding op minimaal MBO-niveau. Michaelson heeft niet de intentie om de plaats van reguliere instanties in te nemen, wij werken slechts aanvullend daarop.

Vacatures

Stichting Michaelson is altijd op zoek naar vrijwilligers. Specifieke vacatures worden geplaatst op onze vacaturepagina: Werken bij Michaelson. Daar vindt u ook verdere informatie over werken voor de stichting waaronder het vrijwilligersbeleid en aanverwante aspecten.


Sponsors en donateurs

Stichting Michaelson werkt uitsluitend met vrijwilligers en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van sponsors en donateurs.

Wilt u iets bijdragen, zodat wij tieners en jongvolwassen die veilige plek kunnen blijven bieden? Uw gift is van harte welkom!
Ook andere manieren van sponsoring juichen wij van harte toe.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met onze penningmeester, Cees Cuypers: cees@michaelson.nl.
Hieronder onze grotere donateurs van dit moment: