stichting Michaelson stopt haar activiteiten

Stichting Michaelson wordt begin 2016 opgeheven.
De inloophuiskamer is per 1 januari 2016 gesloten.
De al lopende begeleiding wordt in goed overleg afgerond en project Let it be wordt elders voortgezet.

Bekijk hier de uitgebreidere mededeling over de opheffing.


Voor wie?

Bij Stichting Michaelson kun je terecht als je om welke reden dan ook vastloopt in je leven. Als je de situatie niet meer kunt overzien, als je je eenzaam voelt of niet begrepen. Of als je je zo machteloos voelt, dat je je afvraagt waarom je eigenlijk nog leeft…

Je kunt met allerlei soorten problemen en situaties bij ons terecht, zoals:

Daarnaast openen wij ook graag onze deuren voor ouders, familie en vrienden van jongeren die het moeilijk hebben.

Helaas, stichting Michaelson heeft per 1 januari 2016 al haar activiteiten gestaakt.


Wat bieden we?

Bij Michaelson werken mensen die dezelfde situaties hebben ervaren als jij, waardoor zij als geen ander weten hoe het voelt om even geen uitweg meer te zien.

Tijdens de inloopmiddagen zijn er ervaringsdeskundigen aanwezig, die luisteren naar jouw verhaal en jou helpen om de kracht en de motivatie te vinden om de draad weer op te pakken. Belangrijk is dat jij zelf verantwoordelijk bent én blijft voor jouw eigen keuzes. De regie ligt volledig in jouw handen.

Soms blijkt na een gesprek (of na een aantal gesprekken), dat je baat zou hebben bij intensieve begeleiding. Deze is altijd kortstondig en oplossingsgericht. Ons streven is om je binnen tien sessies te helpen.

Naast individuele begeleiding biedt Michaelson ook groepsessies voor mensen met gelijke ervaringen. Momenteel zijn een aantal herstelgroepen in voorbereiding: voor vrouwen met een trauma, voor jongeren met een adoptie-achtergrond en voor nabestaanden van suïcide. Onder de naam Let it be zijn al 2 groepen gestart voor vrouwen met een trauma en 1 groep voor jongeren met ervaringen rondom huiselijk geweld.

Helaas, stichting Michaelson heeft per 1 januari 2016 al haar activiteiten gestaakt.


Hoe werkt het?

De hulp van Michaelson is gratis en anoniem. Je hoeft geen afspraak te maken en wachtlijsten kennen wij niet. De inloophuiskamer heeft drie vaste momenten per week:

Wil je graag op een ander moment komen, bel dan even voor een afspraak.

De groepsessies worden doorgaans elke week op een vast moment gehouden met een duur van ongeveer 2 uur. De huidige lotgenotengroepen zijn voor vrouwen met een trauma. Bekijk hiervoor lotgenotengroep Let it be. Andere lotgenotengroepen zijn in voorbereiding.

Helaas, stichting Michaelson heeft per 1 januari 2016 al haar activiteiten gestaakt.


Wie zijn we?

Stichting Michaelson is op 22 september 2012 opgericht door Paul Rötschke. Paul is de vader van Michael (klik hier), die er op 16 mei 2012 voor koos een einde aan zijn leven te maken. 22 September is een symbolische dag, want het is de geboortedag van Michael.

Tijdens zijn leven heeft Michael (klik hier) er al met Paul over gepraat, dat er een plek zou moeten zijn waar jongeren terecht kunnen als zij het even niet meer zien zitten. Een veilige plek waar iedereen hulp kan krijgen en waar die hulp niet belemmerd wordt door regelgeving, protocollen of een gebrek aan financiële middelen.

Helaas was deze plek er niet toen Michael (klik hier) hem zo hard nodig had, maar in zijn naam probeert Paul er nu voor te zorgen, dat er voor andere jongeren wel een veilige plek en een luisterend oor is.

Michaelson is een stichting die volledig afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen. Allen mensen met het hart op de juiste plaats. Onze begeleiders zijn HBO of academisch opgeleid en de ervaringsdeskundigen hebben minimaal MBO-niveau met een passende opleiding.
Hieronder onze grotere donateurs van dit moment:

Helaas, stichting Michaelson heeft per 1 januari 2016 al haar activiteiten gestaakt.